Prima Clinică de Chirurgie Estetică și Remodelare Corporală din Constanța

by Dr. Bogdan Caraban

Program fidelizare pacienți

Regulament Card de Fidelitate – Diantus Estet Member Club

Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Diantus Estet

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de  Diantus Estet SRL, cu sediul in localitatea Constanta, judetul Constanta, Bld. Mamaia nr.128, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/2741/2008, cod unic de inregistrare 24275840, atribut fiscal RO, reprezentata prin Administrator, Bogdan Caraban, denumita “Organizatorul”).
Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos, denumit in continuare „Regulament Oficial”.
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE  A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in localitatea Constanta, in cadrul Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet.

SECTIUNEA 3.  DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 01.04. 2019 si are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Diantus Estet cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al programului de fidelitate Diantus Estet orice persoana fizica care a implinit 18 ani (denumit in continuare “Participantul”). La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile sub o forma: fizic, in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, CNP, data de nastere, gen, localitate, strada, numar, judet/sector, telefon, email, semnatura. Formularul de inscriere in program se completeaza si se preda la receptia Diantus Estet. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii  punctelor acumulate pe card, cardul respectiv ramanand la starea de card temporar, astfel cum acesta este definit in cuprinsul prezentului Regulament Oficial, adica fara date in sistem. Completarea corecta a talonului si predarea lui activeaza starea de card cu date in sistem, cu acces la folosirea punctelor acumulate.

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE DIANTUS ESTET

La baza programului de fidelitate se afla cardul de fidelitate Diantus Estet destinat pacientilor Diantus Estet.
Cardul de fidelitate Diantus Estet ofera participantilor posibilitatea de a acumula puncte la fiecare tranzactie  in parte la plata in numerar sau cu card bancar a serviciilor non-chirurgicale achizitionate,  prin specificarea acestei optiuni catre personalul Diantus Estet inaintea fiecarei tranzactii.

Cardul de fidelitate Diantus Estet Member Club are 3 (trei) variante: Silver, Gold si Platinum.
Participantul nu poate solicita direct variantele  Gold sau Platinum ale cardului.  Calificarea de la Silver la Gold este conditionata de acumularea de puncte. Calificarile si separat acordarile de card Platinum sunt ulterior detaliate in prezentul Regulament.
Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate din cele enumerate mai sus. Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor.

Cardul de fidelitate Diantus Estet este disponibil pacientilor in mod gratuit, pe loc, in schimbul completarii si semnarii formularului de inscriere in programul de fidelitate Diantus Estet, in felul urmator:

  • Cardul Silver se acorda pacientilor care au un istoric de plata de 1000 Euro;
  • Cardul Gold se acorda pacientilor care au un istoric de plata de 5000 Euro;
  • Cardul PLATINUM se acorda doar de catre Dr. Bogdan Caraban acelor pacienti care considera dansul ca sunt calificati pentru aceasta categorie. Posesorii acestui tip de card beneficiaza de un discount de 70%.

Accesul la folosirea punctelor acumulate sunt posibile doar pentru Participantii care detin un card cu toate datele obligatorii completate corect in sistem, adica au completat si semnat formularul de inscriere, conform specificatiilor din prezentul Regulament Oficial.

Participantii pot avea acces la folosirea punctelor acumulate numai dupa ce au completat si semnat formularul de inscriere intr-una din urmatoarele modalitati:

– participantii completeaza si semneaza formularul de inscriere, il predau in receptia Diatus Estet. Personalul Diantus Estet activeaza cardul, pe loc, in sistem, fapt care face posibil din acel moment folosirea acestuia.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

6.1.Utilizarea cardului de fidelitate Diantus Estet
Cardul Dintus Estet este un program prin care posesorul de card poate sa beneficieze de acumulare de puncte de fidelitate la plata cu numerar sau cu card bancar a serviciilor non-chirurgicale achizitionate in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet, puncte pe care apoi le poate utiliza pentru a plati alte servicii non-chirurgicale pe care vrea sa le achizitioneze in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet.
Daca participantul opteaza pentru o promotie Diantus Estet sau pentru o reducere speciala de pret oferita de Dr. Bogdan Caraban, posesorul de card, indiferent de tipul de card, beneficiaza numai de promotia sau reducerea respectiva si nu mai poate beneficia de acumulare de puncte.

Diantus Estet isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea informatiilor declarate de participant pe talonul de inregistrare in Programul de Fidelitate Diantus Estet la momentul semnarii contractului. In situatia in care informatiile sunt eronate, Diantus Estet isi rezerva dreptul de a modifica starea cardului in sistem, limitand accesul posesorului de card la acumularea de puncte, fara acces la preschimbarea de puncte.

6.1.1. Accesul la  incarcarea contului cu puncte pentru varianta card fidelitate Silver, Gold si Platinum

Conform prezentului Regulament, sistemul de acumulare este urmatorul:

  • Punctele se acumuleaza pentru suma platita cu numerar sau card bancar la fiecare tranzactie. Pentru fiecare 100 lei intregi, platiti cu numerar sau card bancar, se va inregistra in contul posesorului 1 punct. Nu se acorda puncte pentru fractii de mai mici de 100 lei intregi platiti. Astfel, pentru cardul de fidelitate in varianta Silver se acumuleaza puncte in valoare de 10%, pentru cardul in varianta Gold se acumuleaza puncte in valoare de 20% si pentru cardul in varianta Platinum pacientii beneficiaza de o reducere de 70% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie a Participantului.
    Punctele de fidelitate de pe card pot fi vizualizate in softul Diantus EvoBeauty din receptie, la fiecare tranzactie,  iar soldul disponibil va fi cel al ultimei zile incheiate.

In fiecare an, in luna in care posesorul de card isi aniverseaza ziua de nastere, acesta va primi din partea Diantus Estet un cadou in puncte de fidelitate Diantus Estet. Cadoul trebuie folosit in luna in care posesorul de card isi aniverseaza ziua de nastere, in caz contrar, punctele cadou urmand sa fie retrase din contul posesorului de card.

Diantus Estet poate organiza promotii de acordare sau rascumparare de puncte. Promotiile vor fi comunicate pe site-ul web Diantus Estet, precum si prin intermediul paginilor oficiale Facebook si Instagram Diantus Estet.

Nu se acorda puncte pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau cu card bancar.
Posesorul de card care, inainte de efectuarea platii aferente contra-valorii serviciului achizitionat, nu preda cardul pentru scanare, nu va acumula puncte.

Toate punctele neutilizate mai vechi de 12 luni se vor anula automat de pe orice card de fidelitate Diantus Estet.

6.1.2. Preschimbarea punctelor in produse

Preschimbarea punctelor se poate face doar in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet numai de catre titularul cardului de fidelitate si numai in urma prezentarii unui act de identitate valabil al titularului cardului de fidelitate.
Verificarea corespondentei identitatii titularului cardului de fidelitate cu datele inscrise pe card se prezuma realizata de catre personalul Diantus Estet in momentul realizarii tranzactiei cu preschimbare puncte de catre acesta.
Sistemul de preschimbare este urmatorul: fiecare punct de loialitate acumulat valoreaza la preschimbare 10 lei pentru cardul Silver, Gold si Platinum.

Posesorul de card care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cardul pentru scanare nu va putea beneficia de aceste acumulari de puncte. Cardul nu permite oferirea acumularii de puncte ulterior momentului cumparaturii.

Valoarea la preschimbare poate fi modificata de Organizator in functie de promotiile de puncte pe care le face. Promotiile vor fi comunicate pe site-ul web. Diantus Estet, precum si prin intermediul paginilor oficiale Facebook si Instagram Diantus Estet.

In cazul utilizarii punctelor, suma punctelor ce poate fi utilizata este cea acumulata pana la finalul zilei precedente.
Serviciile dorite pot fi cumparate, integral sau partial (doar in cazul in care valoarea serviciului este mai mare decat valoarea soldului de puncte) cu punctele acumulate. Pentru plata partiala a serviciului, restul valorii se achita pe loc cu numerar sau cu card bancar. Participantul va obtine puncte pentru aceasta suma.
Orice obiectie in ceea ce priveste punctele acumulate sau preschimbate fraudulos poate fi acceptata doar in termen de 30 zile calendaristice de la data tranzactiei. Sesizarile legate de acumularile de puncte se iau in considerare cu conditia prezentarii bonurilor de casa primite cu ocazia cumpararii, impreuna cu un act de identitate valabil.

SECTIUNEA 7. PROGRAMELE SILVER, GOLD, PLATINUM SI VIP

7.1 Cardul Silver
Cardul Silver, care este un card nominal, poate fi obtinut de pacientii Diantus Estet doar daca indeplinesc urmatoarele conditii:

– Sunt pacienti fideli de cel putin 6 luni
– Au achizitionat servicii in ultimele 6 luni cel putin 1000 de euro

Posesorii de card Silver vor avea toate beneficiile cardului cu acumulare si utilizare de puncte Silver in urmatoarele conditii:

– La cumpararea oricaror servicii non-chirurgicale, pentru fiecare 100 lei  platiti numerar sau cu card bancar, se va inregistra in contul posesorului 1 punct. Nu se acorda puncte pentru fractii mai mici de 100 lei  platiti pentru fiecare serviciu, astfel pentru cardul de fidelitate in varianta Silver se acumuleaza puncte in valoare de 10% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie pe care Participantul o efectueaza pentru acumularea de puncte. Valoarea punctului este egala cu 10 lei.

Exemplu:
3000 lei cheltuiti
10%  → se castiga 30 de puncte x 10 lei/pct → 300 lei credit

Diantus Estet isi rezerva dreptul de a acorda carduri Silver si acelor pacienti care au achizitionat servicii de cel putin 1000 de euro in mai putin 6 luni.
Imediat ce a indeplinit conditiile de mai sus, Pacientul este contactat pe canalul de comunicare indicat in formularul completat pentru a intra in posesia cardului impreuna cu o scrisoare de invitatie in Clubul posesorilor de card Silver.

In fiecare an, in luna in care posesorul de card isi aniverseaza ziua de nastere, acesta va primi din partea Diantus Estet un cadou in puncte de fidelitate Diantus Estet. Cadoul trebuie folosit in luna in care posesorul de card isi aniverseaza ziua de nastere, in caz contrar, punctele cadou urmand sa fie retrase din contul posesorului de card.

Dupa 6 luni de la primirea cardului Silver, posesorul de card se poate califica la cardul Gold daca indeplineste conditiile prezentate mai jos la sectiunea destinata cardului Gold.

Statutul de posesor al cardului Silver se poate pierde daca posesorul acumuleaza mai putin de 100 de puncte in ultimele 6 luni. In cazul neindeplinirii conditiilor pentru cardul Silver, posesorul va pastra cardul dar va pierde drepturile si beneficiile prezentate in acest Regulament.

7.2 Cardul Gold
Cardul Gold, care este un card nominal poate fi obtinut doar de catre posesorii de card  Silver daca indeplinesc urmatoarele conditii:
– Poseda cardul  Silver de cel putin 6 luni

SAU,
–  Au achizitionat servicii in ultimele 6 luni cel putin 5000 de euro.

Imediat ce a indeplinit conditiile de mai sus, Pacientul este contactat pe canalul de comunicare indicat in formularul completat pentru a intra in posesia cardului impreuna cu o scrisoare de invitatie in Clubul posesorilor de card Gold.

Diantus Estet isi rezerva dreptul de a acorda carduri Gold si acelor persoane posesoare de card Silver de mai putin de 6 luni, in cazul in care este indeplinita conditia legata de numarul de puncte.

Posesorii de card Gold vor avea toate beneficiile cardului cu acumulare si utilizare de puncte Silver cu urmatoarele modificari:

– La cumpararea oricaror servicii non-chirurgicale, pentru fiecare 100 lei platiti numerar sau cu card bancar, se vor inregistra in contul posesorului 2 puncte. Nu se acorda puncte pentru fractii mai mici de 100 lei  platiti pentru fiecare serviciu, astfel pentru cardul de fidelitate in varianta Gold se acumuleaza puncte in valoare de 20% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie pe care Participantul o efectueaza pentru acumularea de puncte. . Valoarea punctului este egala cu 10 lei.

Exemplu:
3000 lei cheltuiti
20%  → se castiga 60 de puncte x 10 lei/pct → 600 lei credit

In fiecare an, in luna in care posesorul de card isi aniverseaza ziua de nastere, acesta va primi din partea Sensiblu un cadou in puncte de fidelitate Diantus Estet. Cadoul trebuie folosit in luna in care posesorul de card isi aniverseaza ziua de nastere, in caz contrar, punctele cadou urmand sa fie retrase din contul posesorului de card.

Dupa 6 luni de la primirea cardului Gold, posesorul de card poate sa-si pastreze statutul de posesor al cardului Gold pentru inca 6 luni, daca in ultimele 6 luni a acumulat cel putin 100 de puncte sau poate pierde statutul de card Gold, redevenind Silver, daca acumuleaza  mai putin de 100 de puncte in ultimele 6 luni.

In cazul pierderii statutului de card Gold, posesorul va pastra cardul, va pierde beneficiile suplimentare, urmand sa i se aplice conditiile pentru varianta card Silver.  

7.3 Cardul Platinum

Cardul de fidelitate Diantus Estet Platinum este un card exclusivist Diantus Estet,  Dr. Bogdan Caraban rezervandu-si dreptul de a-l acorda oricarui pacient, indiferent daca acesta a detinut sau nu un alt card de fidelitate Diantus Estet, de numarul de puncte acumulat sau de valoarea achizitiilor efectuate. Posesorii de card Diantus Estet Platinum  beneficiciaza de o  reducere de  70%  la plata in numerar sau cu card bancar a serviciilor non-chirurgicale achizitionate in Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet.

Diantus Estet si Dr. Bogdan Caraban isi rezerva, de asemenea, dreptul de a retrage unele beneficii posesorilor de card Platinum sau de a anula cardul Platinum.

SECTIUNEA 8. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE Diantus Estet

Utilizarea cardului de fidelitate Diantus Estet se poate face numai de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a acumula puncte, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate Diantus Estet si sa prezinte cardul, astefel incat personalul din Clinica de Chirurgie Plastica si Estetica Dintus Estet sa inceapa introducerea serviciilor in soft-ul Diantus EvoBeauty din receptie.

Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment in care receptionera va avea acces la informatii privind datele de indentificare ale Participantului, servicii achizitionate, numarul de puncte existente iar cardul va fi incarcat cu punctele aferente serviciilor  (in curs) la tranzactia respectiva.

Soft-ul Diantus EvoBeauty din receptie va afisa numarul de puncte acumulate la cumparatura respectiva si soldul de puncte la finalul ultimei zile incheiate.

Astfel, punctele castigate in cadrul Clinicii de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet sunt acumulate in acelasi cont al Participantului, cont ce poate fi folosit ulterior pentru cumpararea de servicii Diantus Estet.

SECTIUNEA 9. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Diantus Estet isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile, odata anulate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de punctele acumulate pe cardul anulat si orice alte beneficii atasate cardului de fidelitate respectiv, insa va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, completand un nou formular de inscriere.
Daca un card Diantus Estet s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anuntat in maxim 24 de ore la numarul de telefon 0241554515 sau pe adresa de e-mail: office@diantus.ro , in caz contrar, Participantul isi asuma orice utilizare ilegala a cardului pierdut inclusiv folosirea punctelor acumulate pana in acel moment. Odata cu instiintarea se vor comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acumularea de puncte. In cazul cardurilor deteriorate, pierdute sau furate, punctele deja existente sunt transferate pe noul card. Primirea noului card se face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la anuntarea pierderii sau furtului.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Diantus Estet SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Diantus Estet, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Diantus Estet.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  conform notificarii generale nr. 233 inregistrata in registrul de evidenta  a prelucrarii  de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.
Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in cadrul Clinicii de Chirurgie Plastica si Estetica Diantus Estet. Pentru informatii suplimentare, se poate apela 0241554515, cu program L-V orele 9:00 – 20:00 sau accesa adresa de e-mail: office@diantus.ro . Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Reprezentant permanent,
Administrator,
Dr. Bogdan Caraban